Mielenterveyden ensiapukurssit (14 t)

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvista haasteista sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

(WHO 2013)

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® 1 –KURSSI

Koulutuksessa osallistuja saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä, sekä saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa hyvän mielenterveyden vaaliminen.

Koulutuksessa on viisi osiota: Mitä hyvä mielenterveys on? Ihmissuhteet ja vuorovaikutus, Tunnetaidot, Elämänhallinta ja Elämän monet kriisit.

Oppikirja: Mielenterveys elämäntaitona, Mielenterveyden ensiapu 1 (Suomen Mielenterveysseura)

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® 2 –KURSSI

Koulutuksessa osallistuja saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista, saa valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon, sekä oppii soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä ja niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden häiriöiden ensiavusta.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia häiriöitä ja niiden ensiapua: masennus, traumaattiset kriisit, päihderiippuvuus, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit ja itsetuhoinen käyttäytyminen.

Oppikirja: Käsikirja Mielenterveydestä ja ensiavusta (Mielenterveysseura)