Ensiapukurssi EA 2® (16 t)

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiavun kertaus:

 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Muut hätätilanteet

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy

 • kylmän aiheuttamissa vammoissa
  lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (valinnaiset)
Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
PPE-D -peruskurssi 4 t

EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.