Hätäensiapukurssi 8 t

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet

  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen

Haavat

Tavallisimmat sairauskohtaukset

Palovammat

Tapaturmien ehkäisy

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Hätäensiapukurssilla (4 t tai 8t) voit jatkaa yhden kerran EA 1® – EA 2-kurssin todistuksen voimassaoloa kolmella vuodella.