Ensiapukurssit

Ensiapu on kansalaistaitoa!

 • Kuka tahansa voi tarvita apua itse tai joutua auttamaan perheenjäsentä, ystävää tai satunnaista kulkijaa.
 • Maallikon tekemällä tilannearviolla, nopealla avun hälyttämisellä ja oikeilla ensiaputoimenpiteillä on ratkaiseva merkitys. Määrätietoisella toiminnalla voidaan usein estää myös lisäonnettomuuksia.
 • Muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä saatat pelastaa lähimmäisesi hengen!
 • Ensiapukurssilla saat perustiedot ensiavusta ja siellä voit myös kerrata ensiaputaitojasi. Kurssilta saat myös rohkeutta auttaa lähimmäistäsi onnettomuuden tai sairauskohtauksen yllättäessä.
 • Turvallisuusajattelu kuuluu kaikkien kansalaisten arkeen ja jokapäiväiseen päätöksentekoon.
 • Ensiapukursseilla opetellaan myös riskien tunnistamista ja arjen uusia toimintatapoja, jotta mahdollisimman moni tapaturma voitaisiin välttää.
 • Ensiaputaitojen kartuttaminen ja ylläpitäminen on elämänikäistä koulutusta!

Ensiapuvalmius on myös työturvallisuutta!

 • Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan esiapuvalmiuden ylläpitämistä: työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden oltava riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, asianmukainen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.
 • Kela korvaa työterveyshuollon piiriin kuuluvalle yritykselle osan sekä ensiapukoulutusmenoista että ensiaputarvikehankinnoista.
 • Työpaikan työntekijöille järjestettävän kurssin sisältö voidaan suunnitella toimialan erityispiirteiden ja tapaturmariskiluokituksen perusteella. Samalla voidaan kartoittaa työpaikan ensiapuvälineiden tarve.
 • Viralliset ensiapukoulutukset noudattavat SPR:n suosituksia ja niistä on mahdollista saada kurssitodistus, jolloin ryhmän enimmäiskoko on 15 henkilöä. Jos todistusta ei tarvita, ryhmäkoko on vapaa.

Ensiapu- ja hätäensiapukurssit

Hätäensiapukurssi 4 oppituntia
Hätäensiapukurssi 8 oppituntia
Ensiapu 1 -kurssi 16 oppituntia
Ensiapu 2 -kurssi 16 oppituntia